BRAUKT vai NEBRAUKT?
Vai esi gatavs ārvalstu pieredzei?
Privātuma atruna

VIAA pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu un bez Jūsu atļaujas neievāks nekādu Jūsu personīgo informāciju. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat VIAA, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Autortiesības

Interaktīvo testu „BRAUKT vai NEBRAUKT?” autortiesību īpašnieks ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Testus drīkst kopēt un lejupielādēt tikai personiskām vajadzībām. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Testi „BRAUKT vai NEBRAUKT?” ir veidoti, balstoties uz Somijas Starptautiskās mobilitātes centra CIMO veidoto materiālu „Destination World”. Materiāli izmantoti ar autoru atļauju.

Jūs nedrīkstat pārveidot, mainīt vai papildināt šajā materiālā atrodamo informāciju. Tāpat to nedrīkstat pārdot vai nelikumīgi piesavināties.

Uz sākumu

© 2010 Valsts izglītības attīstības aģentūra

Vaļņu iela 1, 3. - 5. stāvs, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālrunis: 67830838, fakss: 67830830
E-pasts: brauktvainebraukt@viaa.gov.lv
Sākums | Autortiesības un Privātuma atruna  

Mājas lapas izstrādi un uzturēšanu finansiāli atbalsta
Eiropas Komisija Euroguidance programmas ietvaros.
Mājas lapa atspoguļo vienīgi autoru uzskatus un Eiropas Komisija
nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas lietojumu.